Effektivt og sikkert oppgjør ved egen oppgjørsavdeling

Din megler i Foss & Co er opptatt av å gi deg personlig og tett kundeservice på alle nivåer ved gjennomføring av megleroppdraget. Derfor har Foss & Co, i motsetning til de fleste meglerforetak, en egen oppgjørsavdeling som jobber tett med meglerne gjennom hele salgs- og oppgjørsprosessen.

Oppgjørsavdelingen følger hele saksgangen

Oppgjørsavdelingen ledes av en fagansvarlig oppgjørsmegler med rapporteringsansvar overfor Finanstilsynet. Allerede ved budgivningen skjer det ting som angår det økonomiske oppgjøret. Megler sjekker finansieringsplan på alle bud som kommer inn og kontroller budgivers ID. 

På kontraktsmøtet gjennomgår megler fremdriften vedrørende overtakelse og oppgjør. Før avtalt overtakelsesdag mottar selger og kjøper en melding fra vår oppgjørsavdeling som bekrefter at kjøper har innbetalt kjøpesum til meglers klientkonto.

Når overtakelsesprotokollen er mottatt i oppgjørsavdelingen, sendes skjøtet til tinglysning hos Statens Kartverk Tinglysning. Etter saksbehandlingen hos Tinglysningen, er kjøper registrert som ny eier av boligen og det økonomiske oppgjøret kan iverksettes med innfrielse av selgers heftelser i boligen og sluttoppgjør mot selger.

Pro&Contra avregning er en utregning av hvem som skylder hva per overtakelsesdato i forbindelse med husleie, kommunale gebyrer etc. Oppgjøret avsluttes med at selger og kjøper får tilsendt en oppgjørsoppstilling med full oversikt over alle transaksjoner.        

Kontakt oss

Home
  • Besøksadresse: Edv Griegs vei 1, 1410 Kolbotn
  • Postadresse: PB 86, 1411 Kolbotn
Expand arrow Åpne kart i Google Maps

Administrasjon

Oddmar

Oddmar Nygaard

Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

Bente

Bente Johannessen

Administrasjon

Bente

Bente Høiesen

Administrasjon

Kristin R.

Kristin R. Skogtvedt

Administrasjon

Salg eller verdivurdering?

Vi hjelper deg! Fyll ut skjemaet, så vil en av våre eiendomsmeglere ta kontakt for nærmere avtale.

Fyll ut skjemaet, så vil en av våre eiendomsmeglere ta kontakt for nærmere avtale.