Vestlia 21 A + B, 1820 Spydeberg

Solgt

Spydeberg - Sjelden mulighet - 2 tilliggende tomter for ene-/tomannsbolig - 30/35 % BYA - Nær butikk og tog

Prisantydning
1 250 000,-
Boligtype
Boligtomt

Detaljer

Pris

Prisantydning

Totalpris

kr 1 250 000,-

kr 1 296 720,-

Matrikkelinfo

Kommunenr

Gårdsnr

Bruksnr

3014

406

19

Fakta

Eiendomstype

Eierform

Tomt, Eierform

Tomteareal

Boligtomt

Selveier

Eiet tomt

736 m2

Beliggenhet

Beliggenhet

Vestlia 21 A/ B har en attraktiv beliggenhet i Spydeberg kommune, nær sentrum på Knapstad i Hobøl kommune. Tomtene ligger svært solrikt plassert og rolige og landlige omgivelser med landbruksarealer og skog i nærområdet. Det er bare få hundre meter fra eiendommen og til Kiwi, byggvareforretning, legesenter, jernbanestasjon, m.m. Det er kun 2 minutter til påkjøring til ny E-18 og bare 39 minutter med bil til Oslo sentrum. Avstanden til Oslo reduseres ytterligere ved en fremtidig ferdigstillelse av E-18. Servicetilbud: Spydeberg sentrum ligger minutter unna med bil. Her er det meste av hva et sentrum kan by på. Du finner blant annet bank, post i butikk, lege, tannlege, butikker, treningssenter, restauranter, all aktivitetshus, idrettsanlegg, m.m. Knapstad "sentrum" ligger svært nærme eiendommene med alle sine fasiliteter. Her finner man Kiwibutikk, Maxbo og togstasjon. Kommunikasjon: Det er direkte buss- og jernbaneforbindelse til Oslo. Ca. 15 minutters gange til jernbanestasjonen på Knapstad. Veiforbindelsen fra Spydeberg til Oslo er hovedsakelig langs E-18. Litt om Spydeberg: Spydeberg er en kommune i indre Østfold. Kommunen grenser i vest mot Hobøl, i nord mot Enebakk, i nordøst mot Trøgstad, i øst mot Askim, og i sør mot Skiptvet og Våler. Kommunen ligger ca. 50 kilometer sørøst for Oslo, og er en lang og smal bygd langs Glommas vestre bredd. På et areal på 142 km² bor det 5500 innbyggere. Etter at hovedveien (nå E18) og jernbanen (1882) ble anlagt tvers gjennom kommunen, har stasjonsbyen etter hvert utviklet seg til et handelssentrum. Her finner man differensierte vare- og tjenestetilbud. Høyeste punkt er Spydeberg varde, 258 moh. Kommunen er utnevnt som et trygt lokalsamfunn, og er med i det internasjonale WHO-nettverkene Safe Community og Norsk Nettverk av Helse og Miljøkommuner, og i Folkehelseprogrammet i Østfold. https://no.wikipedia.org/wiki/Spydeberg. Fra 01.01.2020 blir det kommunesammenslåing med Spydeberg, Hobøl, Askim, Eidsberg og Trøgstad kommune. Ny kommune vil hete Indre Østfold kommune.

Adkomst

Fra Oslo: - Følg E18 fra Oslo mot Spydeberg. - Ta så av skiltet Knapstad/Spydeberg. - Ta til høyre in rundkjøringen retning Knapstad og Spydeberg - Etter å ha kjørt forbi bebyggelsen og KIWI kjør til høyre inn Bjabergveien. - Kjør under gamle E18 og deretter inn til venstre inn Vestlia. - Ta så til venstre og tomtene ligger så på høyre side. - Det vil bli skiltet med til salgs skilt

Expand arrow Åpne kart i Google Maps

Eiendomsopplysninger

Adresse

Vestlia 21 A + B,
1820 Spydeberg

Bolig

Økonomi

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning. Det er ønskelig med snarlig overtagelse.

Takst / tilstandsrapport

Det er ikke foretatt verdi- og lånetakst eller tilstandsrapport for tomten.

Prisantydning

1 250 000,-

Totale kostnader

1 296 720,- (Inkl.omkostninger)

Omkostninger

1 250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 31 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 250 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 46 720,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 296 720,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Prisantydning

kr 1 250 000,-

Bolig

Generell informasjon

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)

- Vestlia 21 A: 735,8 kvm eiet tomt - Vestlia 21 B: 710,1 kvm eiet tomt

Tomt

Begge tomter er dels flate og dels skrående tomter. Det er flatt mot vest og skråner mot øst. Tomten består av naturlig vegetasjon. Det er ikke foretatt geotekniske undersøkelser på tomten. Utdrag av kommuneplanen: - Det tillates inntil 2 boenheter per eiendom. - Det kreves 2 parkeringsplasser per boenhet med bruksareal (BRA) større enn 60 m² og 1 parkeringsplass for boenhet med bruksareal (BRA) under eller lik 60 m². Det beregnes 18 m² per parkeringsplass ved overflateparkering og 25 m² per parkeringsplass i parkeringshus. - Ved søknad om tillatelse til oppføring av enebolig og tomannsbolig, skal plass for dobbelgarasje være vist på situasjonsplanen som følger søknaden. - Grad av utnytting ved én (1) boenhet: %- BYA: 30 %. - Grad av utnytting ved to (2) boenheter: %-BYA: 35 %. - Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) skal ikke være over 50 m² for uthus/garasje. Garasjen skal være enetasjes uten ark/takopplett. - Gesimshøyde for småhus: 6,0 m. Mønehøyde for småhus: 8,0 m. - Gesimshøyde for pulttak/flatt tak: 7,0 m - Gesimshøyde for garasje/uthus: 3,0 m. Mønehøyde for garasje/uthus: 5,0 m. Gesimshøyde for pulttak/flatt tak: 4,0 m. - Ved oppfylling for plassering av bebyggelse skal avvik fra opprinnelig terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen ikke overskride 1,0 m. - Garasje med parallell avkjørsel kan kommunen tillate plassert inntil 2 m fra eiendomsgrense mot vei. (Gjelder ikke riksvei og fylkesvei.) - Minimum uteoppholdsareal: MUA = 50 m². Ikke overbygd del av terrasser og takterrasser medregnes ikke. Der det er konflikt mellom gjeldende planer vedtatt før 18.09.2012 og kommuneplanens arealdel, går kommuneplanens arealdel foran. Reguleringsplan for del av Tomter gård er datert 20.06.2006. Ovennevnte er bare et utdrag av kommuneplanen og denne må leses i sin helhet.

Bolig

Komplett salgsoppgave

Se komplett salgsoppgave her
Tilbake til toppen

Fyll ut skjemaet, så vil en av våre eiendomsmeglere ta kontakt for nærmere avtale.