Tronvikveien 23 B, 1517 MOSS

Solgt

NY PRIS - JELØY / TRONVIKVEIEN: Tomt med fin beliggenhet på Jeløya - Gangavstand til skoler - Kort vei til sjøen.

Prisantydning
1 990 000,-
Boligtype
Boligtomt

Detaljer

Pris

Prisantydning

Totalpris

kr 1 990 000,-

kr 2 055 220,-

Matrikkelinfo

Kommunenr

Gårdsnr

Bruksnr

3002

1

3854

Fakta

Eiendomstype

Eierform

Antall soverom

Tomt, Eierform

Tomteareal

Energimerking

Oppvarmingskarakter

Boligtomt

Eiet

0

Eiet

610 m2

Ingen

Ingen

Beliggenhet

Beliggenhet

Denne tomten ligger på "Oslofjordens perle" Jeløy. Fra eiendommen er kort vei skoler og barnehage.

Det tar ca. 20 minutter å gå til Moss. Et aktivt sentrum med bl.a. nytt Kulturhus med spennende arrangementer og ett aktivt bymiljø. Moss sentrum har et hyggelig utemiljø med bl.a. gågater, parker, stor leke-/aktivitetsplass og paviljongen som det legges skøyte-is på vinterstid. Godt kollektivtilbud med forbindelse til Oslo, Gøteborg og andre Østfold byer, samt ferge til Horten, alle med hyppige avganger.

Jeløy byr på flotte rekreasjonsområder, der er kort avstand til flotte turområder og nydelige strender på Tronvik, Refsnesstranda, Sjøbadet, m.m.

Det er også kort vei til Vansjø som er et eldorado for kajakk og en gjemt perle.

Kort vei til Galleri F15 på Alby. Galleri F15 ble etablert i 1966 og er et av Norges eldste og mest prestisjetunge visningssteder for norsk og nordisk samtidskunst og kunsthåndverk.

Røed Gård Søndre Jeløy er på veien til Galleri F15 og ligger i vakkert landskapsvernområde. Røed Gård har et levende kulturelt miljø med mange kunstnere med verksted og salgssteder, i tillegg til gallerier både for kunsthåndverk og billedkunst.

Å bo på Jeløy gir deg denne unike kombinasjonen av roen ved havet, urbane - og kulturelle innslag, slik at du ikke trenger å velge mellom by og natur.

Ankomst

Se kartreferanse på finn.no. Det vil bli skiltet ved visning.

Expand arrow Åpne i Google Maps

Visning

Lars-Christian Hansen

Eiendomsmegler MNEF

Bestill prospekt Gi bud

Eiendomsopplysninger

Adresse

Tronvikveien 23 B, 1517 MOSS

P-rom

0 m2

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger.

Bolig

Økonomi

Prisantydning

1 990 000,-

Omkostninger

1 990 000,- Prisantydning
--------------------------------------------------------

49 750,- Dokumentavgift (forutsatt salgssum inkl. f.gjeld: 1 990 000)

585,- Tinglysing pantedokument

585,- Tinglysing skjøte

11 500,- HELP Boligkjøperforsikring (Valgfritt)

2 800,- HELP Boligkjøperforsikring Pluss (Valgfritt)

--------------------------------------------------------
65 220 (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 055 220,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Bolig

Generell informasjon

Arealer

Primærrom: 0 m2, Bruksareal: 0 m2, Bruttoareal: 0 m2

Tomt

Ubebygd tomt med fin beliggenhet ved Tronvikveien. Det meste er naturtomt.

Eiendommen er avsatt til boligbebyggelse i ny kommuneplan. Det er plankrav for utbygging på eiendommen, men kommuneplanen angir enkelte unntak for plankravet. I eksisterende boligområder som er avsatt til bolig i kommuneplanen kan oppføring av bolig inntil to bruksheter uten å lage reguleringsplan. Hvilken utnyttelsesgrad som gjelder for eiendommen vil avgjøres av høyden på bygget. I utnyttelsesgrad skal det tas med areal for parkering. For frittliggende boligbebyggelse kreves minimum 1,5 p-plass pr. boenhet (18 m² BYA per plass). En plass pr, boenhet skal kunne være i garasje. I tillegg vil maksimalt 40 prosent av tomtens areal kunne bebygges eller opparbeides med harde overflater som hindrer vann å trenge gjennom. Overvann skal håndteres lokalt på egen eiendom, og ikke tilføres det kommunale overvannsnettet. Det kan være andre bestemmelser som vil gjelde eiendommen. Bestemmelser ligger som vedlegg i salgsoppgaven.

Utdrag fra bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel:

19.2 BYGGEOMRÅDE FOR BOLIGER (PBL § 11-10)
19.2.1 Eksisterende boligområder Garasjer, uthus og liknende tillates, og de skal tilpasses og underordnes hovedhuset. Garasjer, uthus og liknende kan være inntil 50 m² BYA, og kan ha mønehøyde inntil 4,5 meter og gesimshøyde inntil 3 m. Arker, takopplett og lignende tillates ikke.

Garasjer med innkjøring vinkelrett på vei skal plasseres med minimum 5 m avstand fra tomtegrense mot kommunal vei.

Dersom strøkskarakteren og eksisterende bebyggelsesstruktur ikke tilsier noe annet kan frittliggende garasjer under 50 m² BRA plasseres inntil 1,5 m fra tomtegrense mot kommunal eller privat vei dersom innkjøring er parallell med veien. Det er en forutsetning at plasseringen ikke kommer i konflikt med allétrær, siktlinjer og andre trafikksikkerhetshensyn. Regulert byggegrense, eller byggegrense mot riks- og fylkesvei i medhold av vegloven skal overholdes.

Innenfor eksisterende småhusområder skal ny bebyggelse og nye tomter følge områdets bebyggelses- og tomtestruktur for å opprettholde stedskarakteren. Fortetting med blokkbebyggelse tillates ikke. Maksimalt 40 prosent av tomtens areal kan bebygges eller opparbeides med harde overflater som hindrer vann å trenge gjennom. Overvann skal håndteres lokalt på egen eiendom, og ikke tilføres det kommunale overvannsnettet.

Utnyttelsesgrad og høyder (to alternativer):
1. Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er 25 % inkludert carport/garasje/uthus for boligbebyggelse innenfor følgende høyder: Gesimshøyden inntil 7 meter og mønehøyde inntil 8 meter.

2. Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er 30 % inkludert carport/garasje/uthus for boligbebyggelse innenfor følgende høyder: Gesimshøyden inntil 4 meter og mønehøyde inntil 6 meter.

Området er uregulert og det er derfor kommuneplanens arealdel som gjelder for eiendommen. Det vises til kommuneplanen for vurdering av hva som kan bygges på eiendommen. I tillegg til å oppfylle krav i arealplan, må man oppfylle andre krav i plan og bygningsloven, herunder bl.a krav til vann, avløp og adkomst. Dersom tiltaket faller inn under unntaksbestemmelser for plankrav og man forholder seg til bestemmelser for bolig m. i planen kan man bygge det planen legger opp til.

Interessenter oppfordres til å ta kontakt med kommunen da tomten selges som en råtomt. Kjøper bærer risiko for begrensinger m.m. da rammetillatelse ikke foreligger.

Bolig

Komplett salgsoppgave

Se komplett salgsoppgave her
Tilbake til toppen

Fyll ut skjemaet, så vil en av våre eiendomsmeglere ta kontakt for nærmere avtale.