Molvikveien 30, 1550 HØLEN

Solgt

Boligtomt beliggende i et rolig, familievennlig og populært område for bosetting. Gangavstand til Hølen torg.

Prisantydning
2 300 000,-
Boligtype
Boligtomt

Detaljer

Pris

Prisantydning

Totalpris

kr 2 300 000,-

kr 2 372 970,-

Matrikkelinfo

Kommunenr

Gårdsnr

Bruksnr

3019

144

150

Fakta

Eiendomstype

Eierform

Antall soverom

Tomt, Eierform

Tomteareal

Energimerking

Oppvarmingskarakter

Boligtomt

Eiet

0

Eiet

725 m2

Ingen

Ingen

Beliggenhet

Beliggenhet

Molvikveien 30 ligger i et rolig, familievennlig og landlig boligområde i Hølen i Vestby kommune. Fra eiendommen kan du nyte fin utsikt mot skogs- og landbruksområder. Hølen er et sted under stadig utvikling, og er et populært område for bosetting. Kort vei til kafé, idrettsplass, offentlig transport, barneskole og barnehage.

Området har mange fantastiske turområder som har skogs- og grusveier samt sykkelveier som kan benyttes både på sommeren og vinteren. Det er flere badestrender å velge mellom i Son og Vestby kommune. Bl.a. kan nevnes: Son stranda, Skutebauen, Brevikbukta, Kjøvangen, Krokstrand, Emmerstadbukta med flere. For de turglade anbefales det å benytte stien langs elven (Elveveien) som tar deg til Son på ca. 30 minutter. På vinterstid, når forholdene ligger til rette for det er det verdt å benytte en av de oppkjørte skiløypene i nærområdet.

Hølen er et lite og koselig lokalsamfunn med et aktivt nærmiljø med mange flotte eldre trehus, og et idyllisk torg. Her finner du bokkafè og eget forsamlingslokale på Elverhøy. Det er et aktivt kulturliv med aktiviteter som sangkor og Bifrost barneteater. Fotballbane med skatepark ved Hølen barneskole. Vestby kommune byr på mange aktiviteter for store og små som 9 hulls Golfbane ved Kjøvangen, Son Miljøhestesenter, Son seilforening, teatervirksomhet, Son sykkelklubb, Fotball, Vestby håndballklubb m.m. Det er også verdt å nevne Våler Kick-off - aktivitetssenter (ca. 17km unna) som kan tilby bl.a. klatrepark, zip line, rodeo og paintball.

Gangavstand til Hølen FUS barnehage (800 m) og Hølen barneskole (400 m) med sine nye og moderne bygninger. Hølen barnehage ble åpnet i februar 2012 og har tre avdelinger med barn i alderen 0-6 år. Hølen barneskole ble åpnet i januar 2016 med parallell klasser fra 1. til 7. Skolen, flerbrukshallen og uteområdene er moderne og flotte anlegg. Nærmeste ungdomsskole og videregående skole er i Vestby, ca. 10 min kjøretur unna.

Ønsker du ytterligere servicetilbud har Vestby (10 minutters kjøretid) og Moss (15 minutters kjøretid) et bredt og variert utvalg av fasiliteter som shoppingsenter, byggevarebutikker, klesbutikker, apotek, vinmonopol, serveringssteder m.m.

Området gir gode muligheter for offentlig kommunikasjon via buss og tog, hvorav nærmeste bussholdeplass er Hølen torg ca. 0,6 km fra eiendommen med bussforbindelse mot Sonsveien stasjon. Sonsveien stasjon ligger 4,5km unna med gode buss- og togforbindelser mot Oslo S og Moss. Der finner du også pendlerparkering med plass til 300 biler.

Ankomst

Med bil fra Oslo og Moss, følg E6 til avkjøring Son jernbanestasjon, kjør forbi stasjonen og følg riksvei 157 mot Hølen. Ca 4,5 km etter jernbanestasjonen, ta til venstre inn Dronningveien, fortsett 150 meter, ta svakt til høyre inn Steinbruddveien. Følg Steinbruddveientil Bruerveien. Ta til venstre og umiddelbart til høyre inn til Molvikveien. Fortsett 400 meter. Tomten blir på høyere side.

Se kartreferanse på finn.no. Det vil bli skiltet ved visning.

Expand arrow Åpne i Google Maps

Visning

Lars-Christian Hansen

Eiendomsmegler MNEF

Bestill prospekt Gi bud

Eiendomsopplysninger

Adresse

Molvikveien 30, 1550 HØLEN

P-rom

0 m2

Parkering

Parkering på egen eiendom.

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger.

Bolig

Økonomi

Prisantydning

2 300 000,-

Omkostninger

2 300 000,- Prisantydning
--------------------------------------------------------

57 500,- Dokumentavgift (forutsatt salgssum inkl. f.gjeld: 2 300 000)

585,- Tinglysing pantedokument

585,- Tinglysing skjøte

11 500,- HELP Boligkjøperforsikring (Valgfritt)

2 800,- HELP Boligkjøperforsikring Pluss (Valgfritt)

--------------------------------------------------------
72 970 (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 372 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Bolig

Generell informasjon

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål og ligger innenfor bevaringsområdet reguleringsbestemmelser for Hølen, vedtatt den 02.02.2004 gjelder for eiendommen. I området skal det oppføres frittliggende småhusbebyggelse.

15 kvm av tomten er regulert til LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. For mer informasjon sjekk Vestby kommuneplan KOMMUNEPLAN 2019-2030 vedtatt 18.03.2019. Kommuneplanen er tilgjengelig på meglers kontor. Kontakt megler for ytterligere opplysninger.

Ny områderegulering - Hølen er under arbeid. Det foreligger ikke andre innsendte private/offentlige planforslag med direkte betydning for eiendommen i hht. opplysninger gitt av kommunen.

Tillatt bebygd areal %-BYA = 20 % for områder regulert til eneboliger innenfor bevaringsområdet, 25 % for området regulert til eneboliger utenfor bevaringsområdet, og 30% for områder regulert til konsentrert småhusbebyggelse. Bruksareal under terreng skal ikke medtas når høydeforskjellen mellom himling og gjennomsnittlig terrengnivå er lavere enn 0,6 meter. Dersom det ikke er oppført garasje, carport eller parkering under terreng skal det reserveres 18 m2 bruksareal pr. krevet biloppstillingsplass.

For alle boligområder unntatt Bb8 er maksimal gesimshøyde 4,5 meter og maksimal mønehøyde 7,0 meter for bebyggelse plassert i skrånende terreng tilpasset underetasje. Maksimal gesimshøyde er 6 meter og maksimal mønehøyde 9 meter for bebyggelse plassert i flatt terreng uten underetasje. Høyden måles fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
Alle nye kabler (lavspentanlegg, telenett, TV o.l.) skal legges i bakken.

I områder for frittliggende boligbebyggelse kan det oppføres frittliggende eneboliger med tilhørende anlegg. En sekundærleilighet på inntil 70 m² kan tillates til hver enebolig. Innenfor definisjonen av frittliggende boligbebyggelse, tillates også oppført vertikaldelt eller horisontaldelt tomannsbolig.
Næringsvirksomhet eller allmennyttige formål kan tillates som en mindre del av eneboligen dersom virksomheten ikke vil være en vesentlig belastning for boligområdet.

Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 22° og 45° og møne i bygningens lengderetning. Hovedmøneretningen skal i skrånende terreng plasseres etter terrengets hovedretning. For atriumsbebyggelse, terrassert bebyggelse og lignende bygningstyper, tillates flatt tak.

Garasje, uthus o.l. kan tillates med et samlet bruksareal på inntil 50 m2. Størrelse, form og materialbruk skal være tilpasset boligen. På hver tomt skal det være plass til en garasje. Ved garasje plassert vinkelrett på vei, skal det være minst 5 meter mellom garasje og regulert veigrunn. Garasje plassert parallelt med vei kan tillates plassert inntil 1,5 meter fra regulert veigrunn.

Arealer

Primærrom: 0 m2, Bruksareal: 0 m2, Bruttoareal: 0 m2

Tomt

Tomten er skrånende med noe fjell.

Bolig

Komplett salgsoppgave

Se komplett salgsoppgave her
Tilbake til toppen

Fyll ut skjemaet, så vil en av våre eiendomsmeglere ta kontakt for nærmere avtale.