Langgårdslia 1, 1622 GRESSVIK

Solgt

Byggeklar eneboligtomt i Langgårdslia, Slevik, solrikt, ingen byggeklausul - siste tomten!

Prisantydning
950 000,-
Boligtype
Boligtomt

Detaljer

Pris

Prisantydning

Totalpris

kr 950 000,-

kr 988 595,-

Matrikkelinfo

Kommunenr

Gårdsnr

Bruksnr

3004

57

38

Fakta

Eiendomstype

Eierform

Antall soverom

Tomt, Eierform

Tomteareal

Energimerking

Oppvarmingskarakter

Boligtomt

Eiet

0

Eiet

870 m2

Ingen

Ingen

Beliggenhet

Beliggenhet

Tomten ligger fint og solrikt, i foten av nytt boligområde. Kun en liten spasertur til barneskole og barnehage. Ungdomsskole på Gressvik. Flott turterreng rett ut for døren. Kun en liten sykkeltur til Slevik kilen med fine bademuligheter og båthavn.

Ankomst

Fra Vikaneveien, ta inn Halvorsrødveien. Ta deretter til høyre inn Gamle Slevikvei og følg denne til du har passert avkjøring til Langgårdsveien på venstre side og de 2 første husene. Innkjøringen kommer deretter. Se kartreferanse på finn.no. Det vil bli skiltet ved visning.

Expand arrow Åpne i Google Maps

Visning

Kari-Mette Wernersen

Daglig leder / Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

Bestill prospekt Gi bud

Eiendomsopplysninger

Adresse

Langgårdslia 1, 1622 GRESSVIK

P-rom

0 m2

Parkering

Må opparbeides på tomten.

Overtakelse

Etter nærmere avtale med selger.

Bolig

Økonomi

Prisantydning

950 000,-

Omkostninger

950 000,- Prisantydning
--------------------------------------------------------

23 125,- Dokumentavgift (forutsatt salgssum inkl. f.gjeld: 925 000)

585,- Tinglysing pantedokument

585,- Tinglysing skjøte

11 500,- HELP Boligkjøperforsikring (Valgfritt)

2 800,- HELP Boligkjøperforsikring Pluss (Valgfritt)

--------------------------------------------------------
38 595 (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
988 595,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Bolig

Generell informasjon

Regulering

Tomtene er regulert til frittliggende småhusbebyggelse med BYA 30%. Dette er fotavtrykk av huset inkl. terrasse som er 50 cm over ferdig planert terreng, garasje/carport og sportsbod. Maksimal tillatt gesimshøyde er 7 meter og maks tillatt mønehøyde er 9 meter for feltene BF1-11. Dette målt over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. For pulttak tillates maks gesimshøyde 8 meter. For flatt tak tillates maks gesimshøyde 7 meter.

Følgende fellesbestemmelser gjelder: Bygninger innenfor planområdet skal tilpasses terrenget og ikke omvendt. Behandling av takvann skal fremgå av byggesøknaden - Løsning for lokal overvannsdisponering skal godkjennes av kommunen som del av byggesøknad / Takmaterialer skal godkjennes av kommunen og derav inngå i byggesøknaden - Det tillates ikke reflekterende materiale / Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatiske fredete kulturminner, skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles / Det skal opparbeides biloppstillingsplasser i hht. kommuneplanens bestemmelser.

Det vi bli oppført leiligheter og / eller eneboliger i kjede på områdene BK 1 og BK 2. I område VS 1 skal trær bevares i best mulig grad.

Tomt

Forholdsvis stor hellende selveid eneboligtomt på 870m2. Tomten er byggeklar med vei, vann, avløp, tomrør for trekking av kabel, data og telefon lagt ca. 1 meter inn på tomten. Asfalterte veier med gatebelysning. Det gjøres oppmerksom på at lag 2 med asfalt ikke vil bli lagt før feltet er ferdig utbygget.

Bolig

Komplett salgsoppgave

Se komplett salgsoppgave her
Tilbake til toppen

Fyll ut skjemaet, så vil en av våre eiendomsmeglere ta kontakt for nærmere avtale.