Foss & Co ut mot ulovlig kobling bank/eiendomsmegler

Det er ulovlig å koble boliglån til eiendomsmeglertjenester. Likevel gjøres dette i stor grad. Flere av de store eiendomsmeglerkontorene er nemlig eid av, eller tilknyttet, en bank, og en viktig del av disse meglernes jobb blir derfor å selge lån og forsikringer. Nå protesteres det.

Publisert: 11. februar 2021

Foss & Co er en liten aktør sammenlignet med de store. I dag består meglerforetaket av seks lokalkontorer som dekker det meste rundt Oslofjorden. Men det er frustrerende å se hvordan de storbankeide meglerkontorene ulovlig skaffer seg salgsoppdragene, ved først å tilby boliglånsfinansiering, for deretter å tvinge igjennom bruk av bankens egne eiendomsmeglere.

–Ja, vi står der som David mot Goliat – og vi konkurrerer virkelig ikke på like vilkår. Urettferdigheten skjer både overfor boligselgere og -kjøpere. Selgere, som kontakter meglere, blir lokket med refinansiering og gunstig boliglån til kjøp av neste bolig, og boligkjøpere, som går til banken for å få lån, blir koblet med bankens meglere og salgsprospekter. I Foss & Co har vi kun fokus på å fremstå som objektive rådgivere, og det kan vi være – nettopp fordi vi ikke er eid eller knyttet til noen bank eller finansinstitusjon. Vi driver ikke parallelt med formidling av banklån og salg av privatforsikringer uten særskilt relevans til boligtransaksjonen, forteller adm. dir. i Foss & Co, Knut A. Grundvig.

Anbefaler kundene å ringe konkurrentene

I idylliske Drøbak har byens eldste eiendomsmegler, Foss & Co, valgt å gå utradisjonelt til verks for å få bukt med det de kaller ulovlig kobling mellom bank og eiendomsmegler-tjenester. Byen har tre eiendomsmeglere, DNB Eiendom – eid av DNB, EiendomsMegler 1 - eid av Sparebank 1 og den selvstendige eiendomsmeglerkjeden Foss & Co med seks lokalkontor langs Oslofjorden. Nå har Knut A. Grundvig sett seg lei på ulovlig kobling uten at myndighetene har fått satt en stopper for det.

–Sammen med kollegaene og et reklamebyrå har jeg fått utarbeidet en annonsekampanje i Drøbak, Ås og på Nesodden. I kampanjen oppfordrer vi boligselgere i området til å alltid be om prisvurdering og tilbud på salg av bolig fra alle de tre meglerkontorene. Det er først da – og etter å ha snakket med tre ulike meglere, at boligselgeren får et godt grunnlag for å velge megler.

Men er ikke da Foss & Co redd for å miste oppdrag til konkurrentene?

–Absolutt ikke. Vi ønsker at kundene skal kunne velge megler ut ifra rettferdige prinsipper. De er jo vant til å be om flere tilbud ved kjøp av bil, båt, sykkel, forsikring, tannlege og klær. Foss & Co er den eiendomsmegleren med lengst erfaring i Drøbak-området. Vi kjenner pris-utviklingen på alle typer bolig og hytter, og vår lokalkunnskap og kompetanse er viktig for at kundene skal få et bekymringsløst og godt salg.

Gir boligselgerne urealistiske prisvurderinger

Grundvig forteller også om hvordan mange meglere gir boligselgerne urealistisk høye prisvurderinger for å få oppdraget.

–På den måten sikrer de seg ofte oppdraget med å selge boligen, mens boligselger blir sittende med skuffelsen over at prisen etter salg ikke ble så høy som forventet. En boligselger bør derfor være kritisk til for høy prisvurdering og be om en realistisk pris. Da kommer det flere på visning, noe som øker muligheten til å få solgt. Men det er også meglere som råder selger til å gå for lavt ut – da risikerer selger å måtte takke ja til et bud som egentlig er for lavt. En megler med utstrakt lokalkunnskap vet hva boligen kan selges for, og ved å be om prisvurdering fra tre meglere er det lett å finne ut hvem man får tillit til, sier han.

Men hvordan opplever han at folks tillit til meglere er?

–Det kan variere sterkt. Mange boligselgere i lettsolgte Oslo-områder har nok sittet igjen med en følelse av at megleren har gjort lettjente penger. Men megleren har i dag et stort ansvar, og med et salgsoppdrag følger også mye papirarbeid og krav til utstrakt kompetanse. Utenfor Oslo er den såkalte «liggetiden», altså hvor lenge en bolig ligger ute før den er solgt, betydelig lengre. Og i områder som Drøbak, Ås og Nesodden må som regel megleren gjøre en solid innsats over tid før boligen er solgt.

Klart kobling kan avskaffes

Grundvig tror ikke det er lett å bli kvitt den ulovlige koblingen, særlig fordi det er de store bankene det er snakk om – og de har mye makt. Men han mener å ha mange av de andre, frie meglerkjedene på sin side, som Sem & Johnsen, Eie, Notar og Krogsveen. 

–Hvis vi som er uavhengige kan stå sammen mot de store, vil jo myndighetene bli mer oppmerksom på problemstillingen. Og ved å bevisstgjøre både boligkjøpere og -selgere om den ulovlige koblingen, tror jeg at dette på sikt vil skje i mindre grad. Selv om dette selvsagt handler om oppdragsmengde og store penger for bankene, handler det også om storbankenes omdømme. Bedriver de ulovligheter, blir folks rettferdighetssans vekket. Vi i Foss & Co skal i alle fall bidra til å bevisstgjøre kundene.

Hva annet kan dere gjøre?

–Vi kan bevise at meglernes lokalkunnskap og redelighet sikrer flest mennesker på visning, den beste salgsprosessen..., og jeg mener også ofte den beste prisen, avslutter Foss & Co-sjefen.

Fyll ut skjemaet, så vil en av våre eiendomsmeglere ta kontakt for nærmere avtale.